Du är här

2018-09-05

Olivia Omsorg vinner upphandling i Vaxholm på kvalitet

Olivia Omsorg har vunnit en upphandling gällande driften av en gruppbostad, en servicebostad och en daglig verksamhet i Vaxholms kommun, Stockholm.

– Vi är så glada och stolta över att ha vunnit denna upphandling där kvalitet har varit avgörande, kommenterar Erika Björkholm, vd Olivia Omsorg.

Upphandlingen var en ren kvalitetsupphandling med fast pris där Olivia Omsorg fick högst poäng i utvärderingen av samtliga deltagande företag. Avtalet omfattar totalt 32 platser och löper fyra år från och med den 1 april 2019, med möjlighet till förlängning med ytterligare 2+2 år.

– Att få full pott på sex av sju utvärderingsfrågor, samt näst högsta poäng på den sjunde frågan är verkligen ett tecken på att vi fick fram vårt budskap om hur vi vill driva dessa verksamheter. Genom att etablera oss i ytterligare en kranskommun till Stockholm, stärker vi vår ställning som en utförare att räkna med. När vi tar över dessa verksamheter så är 15 av våra 26 verksamheter vunna i rena kvalitetsupphandlingar. Det känns fantastiskt bra!, säger Erika Björkholm.

 

Fler nyheter

Olivia Omsorg stödjer arbetet mot barnfattigdom
2018-02-28

Olivia Omsorg stödjer arbetet mot barnfattigdom

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att förebygga samt motverka ekonomisk utsatthet och barnfattigdom i Sverige. Organisationen vill genom sitt arbete minska sociala klyftor samt påverka samhället genom att belysa och diskutera barnfattigdom. Det är med stolthet Olivia Omsorg går in som samarbetspartner för organisationen.

2017-12-04

Nya hemsidan är här!

Hej! Välkomna till Olivia Omsorgs nya hemsida. Se dig omkring och gör dig hemmastadd.

2017-07-19

Kvalitetsteamet bildas

Olivia Omsorg har bildat ett centralt kvalitetsteam för att samordna vårt systematiska kvalitetsarbete. Teamet kommer arbeta med utbildning, nätverk och kunskapsspridning. Läs mer under artikeln Systematiskt kvalitetsarbete.