Du är här

Nyheter

2017-12-04

Nya hemsidan är här!

Hej! Välkomna till Olivia Omsorgs nya hemsida. Se dig omkring och gör dig hemmastadd.

2017-07-19

Kvalitetsteamet bildas

Olivia Omsorg har bildat ett centralt kvalitetsteam för att samordna vårt systematiska kvalitetsarbete. Teamet kommer arbeta med utbildning, nätverk och kunskapsspridning. Läs mer under artikeln Systematiskt kvalitetsarbete.